Vores fødevarepolitik

Fødevaresikkerhed og hygiejne er en vigtig parameter for Slagtergården Holbæk A/S & ODC-MAD ApS og en grundlæggende faktor til at vi har valgt Slagtergaarden Holbæk som samarbejdspartner. Der går Heidi Andersen, fuldtidsansat kvalitetschef, og sørger for at fødevaresikkerheden og hygiejnen omkring alle vores produkter er som de skal være.

Fødevaresikkerhed
Produktionen gennemføres og dokumenteres efter nedskrevne egenkontrolprocedurer med stor fokus på fødevaresikkerhed fra modtagelse af råvarer, under fremstillingsprocessen, ved pakning og ved afsendelse af færdigvarer.
Fødevarestyrelsen fører tilsyn med, at vi overholder gældende lovgivning.

Sporbarhed
Vi har udviklet et sporbarhedssystem, der sikrer, at vi har styr på, hvem der har leveret vores råvarer og hvem vi sælger vores færdigvarer til, så vi har mulighed for at trække et produkt tilbage fra markedet, hvis der bliver fundet fejl på det.

Mikrobiologi
Vores store sortiment er inddelt i relevante grupper, så lovpligtige mikrobiologiske analyser gennemføres efter en rullende plan. Analyserne udføres af et eksternt akkrediteret laboratorium.

Kontrol af temperatur under forsendelse
Vi tjekker afgangs temperaturen på alle varer, før forsendelse.
Vi foretager mindst en temperatur kontrol hver måned, under forsendelse, ved hjælp af dertil indkøbte loggere.

Heidi Andersen, Kvalitetschef på Slagtergården Holbæk A/S